Sprawdzanie ip

Sprawdzanie ip

Każdy z nas, czasem musi odpowiedzieć sobie na pytanie moje ip to ….. Czasem jedna warto postawić przed sobą pytanie, czym tak naprawdę jest adres ip i do czego służy. Bowiem jak już powszechnie wiadomo, każdy komputer w momencie podłączenia posiada posiada swój często unikalny adres ip ( choć oczywiście niejednokrotnie mogą zdarzyć się sytuacje, w których nawet klika urządzeń dzieli ze sobą ten sam numer). Adres ip czyli skrót od angielskiego wyrażenia Internet Protocol to liczba w skład której wchodzą 32 bity, przydzielane urządzeniu by łatwiej móc je identyfikować w sieci.

 

Adres ip zdecydowanie najczęściej spotyka się w formie zapisu dziesiętnego, w którym poszczególne liczby od siebie oddzielone są kropkami. Jednak liczba ta nie jest na stale i nierozerwalne przypisywana tylko do jednego urządzenia. Zazwyczaj jest tak, że adres ip zmienia się po każdorazowym odłączeniu i ponowny podłączeniu urządzenia do sieci lub adres ip zmienia się w momencie wygaśnięcia sesji ( co jest charakterystyczne dla kilku dostawców internetu, działających już od lat na terenie kraju). Są też przypadki przypisania na stałe adresu ip, choć nie są powszechnie spotykane.